Στρογγυλή τράπεζα: Οι εμβολιασμοί των ενηλίκων

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας