Επιστημονικό Εγχειρίδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος: Κατευθυντήριες Οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».